تبلیغات
ღ♥ღ SAHIFEYE NOOR ღ♥ღ - شسوه نامه ی عملیاتی دبیرخانه کیفیت بخشی درس عربی متوسطه ی اول مستقر در استان فارس
خداوندا : من خالیِ خالی ام از تو یعنی پُرِ پُر هستم از غیر تو...! خدایا ببخش مرا که سر درگمی من ازسرگرمی به غیر تو بود خدایا دیگران رابا تو آرام می کنم! ولی خودم رابا چه آرام کنم!؟ / زعفرانی