خداوندا : من خالیِ خالی ام از تو یعنی پُرِ پُر هستم از غیر تو...! خدایا ببخش مرا که سر درگمی من ازسرگرمی به غیر تو بود خدایا دیگران رابا تو آرام می کنم! ولی خودم رابا چه آرام کنم!؟ / زعفرانی

نتایج فراخوان های پایگاه کیفیت بخشی عربی مستقر در شیراز


که در این مرحله دو نفر از استان همدان درخشیدند
خودم رتبه اول کشوری
و سرکار خانم خیرخواه
رتبه سوم کشوریموضوع: فراخوان های درسی عربی دینی قرآن،
[ جمعه 29 اردیبهشت 1396 ] [ 23:24 ] [ زعفـــــرانی ]