خداوندا : من خالیِ خالی ام از تو یعنی پُرِ پُر هستم از غیر تو...! خدایا ببخش مرا که سر درگمی من ازسرگرمی به غیر تو بود خدایا دیگران رابا تو آرام می کنم! ولی خودم رابا چه آرام کنم!؟ / زعفرانی

دانلود پاورپویینت ارزشیابی فرایند محور

[ جمعه 3 آذر 1396 ] [ 08:58 ] [ زعفـــــرانی ]

پاورپویینت زیبای درس دهم پیام آسمانی پایه 7 و8 و 9

[ یکشنبه 19 دی 1395 ] [ 08:37 ] [ زعفـــــرانی ]

پاورپویینت زیبای درس نهم پیام آسمانی پایه 7 و8 و 9

[ یکشنبه 12 دی 1395 ] [ 22:27 ] [ زعفـــــرانی ]

دانلود پاور زیبای لغات عربی نهم درس ششم

[ یکشنبه 28 آذر 1395 ] [ 23:50 ] [ زعفـــــرانی ]

دانلود پاور لغات دروس پنجم عربی پایه نهم

[ جمعه 12 آذر 1395 ] [ 23:20 ] [ زعفـــــرانی ]

دانلود پاور زیبای پیام آسمانی پایه هفتم و هشتم و نهم (درس هشتم )

[ شنبه 6 آذر 1395 ] [ 08:03 ] [ زعفـــــرانی ]

دانلود پاورپویینت های زیبای عربی پایه هفتم (دروس اول تا ششم )


پاور پویینت های دروس اول تا ششم

 عربی پایه هفتم


موضوع: دانلود پاورپوینت های آموزشی عربی پیام و قران،
[ چهارشنبه 3 آذر 1395 ] [ 10:38 ] [ زعفـــــرانی ]

دانلود پاور زیبای پیام آسمانی پایه هفتم و هشتم و نهم (درس هفتم )

[ سه شنبه 2 آذر 1395 ] [ 00:18 ] [ زعفـــــرانی ]

تدریس اکتشافی فعل امر ( دکتر تقوایی )

[ شنبه 22 آبان 1395 ] [ 09:16 ] [ زعفـــــرانی ]

دانلود پاور زیبای پیام آسمانی پایه هفتم و هشتم و نهم (درس ششم )

[ شنبه 22 آبان 1395 ] [ 08:05 ] [ زعفـــــرانی ]

دانلود پاور زیبای پیام آسمانی پایه هشتم (درس پنجم )

[ شنبه 15 آبان 1395 ] [ 01:07 ] [ زعفـــــرانی ]

دانلود پاور زیبای پیام آسمانی پایه هفتم (درس پنجم )

[ جمعه 14 آبان 1395 ] [ 00:03 ] [ زعفـــــرانی ]

دانلود پاور زیبای پیام آسمانی پایه نهم (درس پنجم )

[ چهارشنبه 12 آبان 1395 ] [ 09:32 ] [ زعفـــــرانی ]

دانلود پاورپویینت زیبای شغل ها

[ شنبه 1 آبان 1395 ] [ 08:00 ] [ زعفـــــرانی ]

دانلود پاورپویینت های زیبای عربی پایه هفتم (دروس اول تا ششم )

به نمایندگی از گروه عربی شهرستان ملایر
 از همکار ساعی و توانمند گروه عربی تلگرام
جناب آقای گیتی نورد از استان آذربایجان شرقی شهرستان زیبای سراب
که زحمت تهیه این پاورهای زیبا رو کشیدند تشکر و قدردانی می کنم .
سرگروه عربی شهرستان ملایر : زعــــــــــفرانی

موضوع: دانلود پاورپوینت های آموزشی عربی پیام و قران،
[ شنبه 24 مهر 1395 ] [ 22:25 ] [ زعفـــــرانی ]