خداوندا : من خالیِ خالی ام از تو یعنی پُرِ پُر هستم از غیر تو...! خدایا ببخش مرا که سر درگمی من ازسرگرمی به غیر تو بود خدایا دیگران رابا تو آرام می کنم! ولی خودم رابا چه آرام کنم!؟ / زعفرانی

دانلود فایل های pdf ارزشیابی در فرایند یاددهی - یادگیری

[ شنبه 4 آذر 1396 ] [ 07:22 ] [ زعفـــــرانی ]

دانلود فایل گروهبندی کلمات عربی


فایل مفید وکاربردی : گروهبندی کلمات عربی
مناسب برای پایه های هفتم و هشتم و نهم
کار زیبای همکار توانمندمان : جناب آقای فاطمی دوست
سرگروه استان قم

« با تشکر از ایشان »


 

موضوع: دانلود فایل های آموزشی کتب عربی و پیام و قران،
[ دوشنبه 13 دی 1395 ] [ 08:16 ] [ زعفـــــرانی ]

دانلود آزمونهای الکترونیکی بسیار جذاب پیام آسمانی هفتم درس یک تا چهار
آزمونهای الکترونیکی بسیار جذاب پیام آسمانی
 هفتم درس یک تا چهار
موضوع: دانلود فایل های آموزشی کتب عربی و پیام و قران،
[ چهارشنبه 3 آذر 1395 ] [ 09:59 ] [ زعفـــــرانی ]

دانلود فایل تدریس نموداری پیام های آسمانی هفتم و هشتم

[ جمعه 21 آبان 1395 ] [ 21:42 ] [ زعفـــــرانی ]

دانلود فایل مشاغل و علائم راهنمایی و رانندگی

[ جمعه 21 آبان 1395 ] [ 21:15 ] [ زعفـــــرانی ]

دانلود فایل قواعد عربی متوسطه اول

[ چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 ] [ 03:13 ] [ زعفـــــرانی ]

دانلود فایل کلمات مترادف و متضاد عربی هر سه پایه

[ چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 ] [ 00:35 ] [ زعفـــــرانی ]

دانلود جمع مکسر های کتاب عربی هفتم و هشتم

[ جمعه 17 اردیبهشت 1395 ] [ 12:06 ] [ زعفـــــرانی ]